ZAGOVARANJE DJEČJIH PRAVA

SOS Dječje selo Hrvatska se od 2009. godine aktivno uključuje u zagovaranje prava djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, prvenstveno kroz zapošljavanje osobe koja radi na poslovnoj poziciji Zagovaratelj dječjih prava , i po tome je jedinstvena udruga u sektoru.  Zagovaratelj dječjih prava zadužen je za organizaciju, koordinaciju i provedbu zagovaračkih aktivnosti i član je programskog tima u Nacionalnom uredu Udruge. Osim resursa u našoj nacionalnoj udruzi, u zagovaranju koristimo resurse naše međunarodne organizacije SOS Kinderdorf International, koja ima otvorene međunarodne zagovaračke urede u Brusselsu, Ženevi i New Yorku. 

U zagovaranju koristimo javno-zagovaračke metode, kao što su organizacija okruglih stolova, stručnih skupova ili konferencija, te sudjelovanje na istima. Pokušavamo utjecati na pozitivne promjene propisa kroz sudjelovanje u radnim skupinama za izmjene relevantnih zakona, podzakonskih akata i nacionalnih te europskih strategija, ili u Povjerenstvima i odborima konstituiranim od strane Vlade ili relevantnih Ministarstava.

Koristeći se suvremenim spoznajama u području zagovaranja, u SOS Dječjem selu Hrvatska njegujemo pristup zagovaranju kroz sljedeće bitne značajke: 

  • Zagovaračke aktivnosti temeljimo na recentnim istraživanjima, koje preuzimamo od renomiranih autora ili organizacija,  ili sami organiziramo njihovo provođenje, kako bi ispitali stvarne potrebe i izazove naše ciljane skupine i tako što bolje usmjerili naše zagovaračke napore. 
  • Povezujemo zagovaračke aktivnosti s edukacijom stručnjaka iz sustava socijalne skrbi, kako bi osnažili širi krug dionika sa zagovaranje s razine prakse, a ne samo s nivoa stvaranja politika.  

U zagovaračke aktivnosti uključujemo naše korisnike, i to prvenstveno djecu i mlade, iz SOS Dječjih sela i Zajednica mladih, te iz drugih oblika alternativne skrbi, čime ih osnažujemo za aktivnu participaciju u zaštiti i promociji svojih prava.

Po sadržaju, naše zagovaračke aktivnosti u SOS Dječjem Selu Hrvatska usmjerene su na podizanje razine zaštite dječjih prava u sustavu alternativne skrbi, te prevenciju izdvajanja djece iz bioloških obitelji, kroz jačanje socijalnih usluga za podršku obiteljima u riziku i veću koordinaciju u uvođenju tih socijalnih usluga. 

U posljednje dvije godine naše zagovaračke aktivnosti posebno su usmjerene na sljedeće teme: 

 

  • Zagovaranje prava mladih koji izlaze iz sustava alternativne skrbi, s posebnim naglaskom kvalitetan proces pripreme za izlazak i podršku pri ulasku u samostalni život. 
  • Zagovaranje prava stručnjaka u sustavu alternativne skrbi na cjeloživotno učenje u području podizanja znanja o primjeni dječjih prava u svakodnevnom radu.
  • Zagovaranje za kontinuirano financiranje programa za djecu, mlade i obitelji u riziku, te djecu i mlade iz sustava alternativne skrbi, iz nacionalnih i EU izvora.

Proveli smo nekoliko važnih projekata u suradnji s međunarodnim i domaćim partnerima i suradnicima: (staviti poveznice na svaki naziv projekta, koji otvara zasebne stranice s kratkim opisom svakog projekta, opisi projekta mogu se preuzeti sa trenutne web stranice)

U sklopu zagovaračkih aktivnosti zagovaratelj dječjih prava posebnu pozornost posvećuje razvijanju partnerstava i radu unutar postojećih zagovaračkih mreža. Partnerstvo i suradnja s drugim nevladinim organizacijama i mrežnim organizacijama je ključno kako bi se povećao doseg naših aktivnosti u cilju ostvarivanja što boljih rezultata u poboljšanju zaštite prava djece iz naše ciljane skupine. 

Ključan aspekt zagovaranja unutar SOS Dječjeg sela Hrvatska organizacije koja brine o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi je povezivanje zagovaračkih i programskih aktivnosti. Na taj način osiguravamo održavanje visoke kvalitete naših programa i uvođenje novih usluga, i time pridonosimo ostvarivanju naših zagovaračkih ciljeva. 

Zagovaratelj dječjih prava ujedno i Nacionalni povjerenik za očuvanje sigurnosti djece, što znači da koordinira i prati implementaciju SOS Politike Zaštite djece u svim našim programima. Politika zaštite djece jedna je od ključnih politika u SOS Dječjem selu, čiji je glavni cilj očuvanje sigurnosti djece u našim programima. Obuhvaća sve aktivnosti koje organizacija poduzima kako njezini djelatnici, poslovne aktivnosti i programi ne bi naškodili djeci ili ih izložili riziku od povrede i zlostavljanja​, te potaknuli višu razinu sudjelovanja djece u zaštiti svojih prava.  

Kroz aktivnosti u sklopu Politike zaštite djece redovno educiramo sve naše zaposlenike, djecu i mlade o dječjim pravima, te o učinkovitim postupcima zaštite tih prava, kako unutar naših programa, tako i u drugim sustavima (škola, vrtić, lokalna zajednica…)